Zázrak vysvobození z agrese a sebepoškozování

V jedenácté epizodě se podíváme na zázrak vysvobození z agrese a sebepoškozování. Příčinou problému tohoto člověka byl zlý duch, jménem Legie. Uvidíme, jak se Ježíš slitoval nad tímto člověkem a osvobodil ho, tím že autoritou vyhnal ducha, který ho ovládal.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující:
   • dva důležité dny Velikonoc – Velký Pátek a Velikonoční Neděli. Pátek je symbolem smrti, neděle je symbolem života
   • na velký pátek před 2000 lety se vyplnilo proroctví Izaiáše. Izaiáš předpověděl utrpení Božího člověku, který byl poraněn kvůli našemu hříchu, provinění. Tím člověkem byl Ježíš, Bůh, který se stal člověkem. Na kříži vedle našeho hříchu na sebe vzal i naše nemoci a bolesti. 
   • Tím, že na sebe vzal naše hříchy, naše bolesti a naše nemoci si u Něj můžeme vírou vyzvednout odpuštění hříchů s tím tedy ismíření s Bohem, utišení našich bolestí a uzdravení našich nemocí
   • Jen Ježíš nabízí cestu stát se Božím synem, Boží dcerou, dítetem Všemocného Boha
   • Ježíš čeká, že příjmeš Jeho nabídku odpuštění hříchů, smazání viny, možnost stát se Boží dcerou, Božím synem
   • Zavolej k Bohu! Volej k Němu dokud Tě nepříjme. Odpovědí Ti bude pokoj, který naplní Tvé srdce.

           

             K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Zázrak vysvobození z agrese a  sebepoškozování probereme následující:
 • uvidíme příběh člověka s démonem v těle, který žil mezi hroby, řval a ubližoval si
 • Ježíš tohoto mocného démona vyhnal z těla tohoto člověka a dovolil jim vstoupit do stáda vepřů. To vzbudilo velký poprask
 • takové lidi potkávám v Čechách velmi často. Nejsou sice spoutaní řetězy, ale spoutaní sami v sobě, uvnitř
 • Je to vidět na jejich očích. Z očích jim kouká beznaděj, deprese a úzkost. Někdy jsou jejich oči vyhaslé, prázdné
 • Ale pokud jsi tímto spoutaným člověkem, tak mám pro Tebe naději. Stejně jako se Ježíš slitoval nad člověkem z našeho příběhu, tak se chce slitovat i nad Tebou a vysvobodit Tě z Tvého trápení
 • Nevadí, že o Bohu moc nevíš, stačí když zavoláš k Ježíši o pomoc. Příznej mu své chyby, hříchy v plné upřímnosti a pak On se přiblíží k Tobě a vysvobodí Tě
 • Ne já, ale Ježíš k Tobě mluví a chce Ti pomoci. 
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/