Zázrak uzdravení chromého žebráka

Ve dvanácté epizodě se zaměříme na zázrak uzdravení chromého žebráka. Místo peněz obdržel tento žebrák okamžité uzdravení.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující:
   • probrali jsme příběh člověka s démonem v těle, který žil mezi hroby, řval a ubližoval si
   • Ježíš tohoto mocného démona vyhnal z těla tohoto člověka a dovolil jim vstoupit do stáda vepřů. To vzbudilo velký poprask
   • takové lidi potkávám v Čechách velmi často. Nejsou sice spoutaní řetězy, ale spoutaní sami v sobě, uvnitř svých srdcí
   • Je to vidět na jejich očích. Z očích jim kouká beznaděj, deprese a úzkost. Někdy jsou jejich oči vyhaslé, prázdné
   • Ale pokud jsi tímto spoutaným člověkem, tak mám pro Tebe naději. Stejně jako se Ježíš slitoval nad člověkem z našeho příběhu, tak se chce slitovat i nad Tebou a vysvobodit Tě z Tvého trápení
   • Nevadí, že o Bohu moc nevíš, stačí když zavoláš k Ježíši o pomoc. Příznej mu své chyby, hříchy v plné upřímnosti a pak On se přiblíží k Tobě a vysvobodí Tě
   • Ne já, ale Ježíš k Tobě mluví a chce Ti pomoci. 

       

             K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Zázrak uzdravení chromého žebráka probereme následující:
 • uvidíme příběh od narození chromého člověka
 • živil se tím, že každý den žebral v Krásné bráně Jeruzalémského chrámu
 • tady potkal Jana a Petra a očekával jako ode všech před nimi peníze
 • Petr mu nabídl jinou pomoc a to, uzdravení v autoritě Ježíše Krista
 • chromý žebrák byl okamžitě uzdraven a plný radosti Petra a Jana následoval do chrámu, kde všichni, co jej znali, nechápali, byli ohromeni a plni úžasu
 • Petr jako Ježíšův učedník přijal Ježíšovu autoritu skrytou v Ježíšově jméně a používal ji i k uzdravení chromého žebráka
 • Každý učedník, křest’an, který přijal jako Petr Ježíšovu autority k uzdravení, může i dnes uzdravovat v Ježíšově jménu
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/