Zázrak Velikonoc

V desáté epizodě se podíváme na úplný začátek zázraků uzdravení, který se udál o Velikonocích. Kdo příjme tento Zázrak Velikonoc, obdrží Boží pokoj jako potvrzení Božího odpuštění jeho/jejího hříchu a stane se Božím synem, Boží dcerou.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující:
  • k Ježíši přišel otec s nemocným synem. Chlapec měl v sobě zlého ducha, který jím lomcoval, povalil jej na zem a chlapec měl pěnu u úst a skřípal zuby.
  • Ježíšovým učedníkům se nepovedlo ducha vyhnal
  • chlapec byl takto postižen již od dětství. 
  • Otec prosil Ježíše o pomoc, pokud to bude pro Něj možné. 
  • Ježíš mu odpověděl, že všechno je možné pro toho, kdo věří. Otec prosil o slitování nad chlapcem a uznal, že má nedostatek víry a potřeboval, aby mu Ježíš dodal víru.
  • Vidíme, že chlapec obrdžel uzdravení potom, co ho Ježíš osvobodil tím, že vyhnal zlého ducha z jeho těla
  • Milý posluchači, pokud víš, že je v Tobě síla, která Tě ovládá nebo ji nemáš plně pod kontrolou, máme pro Tebe naději. Tou nadějí je Ježíš, který se slitovává. 
  • Ježíši není jedno, že trpíš. Chce Ti pomoci. Zavolej k Němu o pomoc, jako otec nemocného chlapce: „Slituj se nad mnou!“ 
  • Spoj se s námi v neděli a my se budeme modlit v autoritě Krále Ježíše za Tvé osvobození

    

                           K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Zázrak Velikonoc probereme následující:
 • dva důležité dny Velikonoc – Velký Pátek a Velikonoční Neděli. Pátek je symbolem smrti, neděle je symbolem života
 • na velký pátek před 2000 lety se vyplnilo proroctví Izaiáše. Izaiáš předpověděl utrpení Božího člověku, který byl poraněn kvůli našemu hříchu, provinění. Tím člověkem byl Ježíš, Bůh, který se stal člověkem. Na kříži vedle našeho hříchu na sebe vzal i naše nemoci a bolesti. 
 • Tím, že na sebe vzal naše hříchy, naše bolesti a naše nemoci si u Něj můžeme vírou vyzvednout odpuštění hříchů s tím tedy ismíření s Bohem, utišení našich bolestí a uzdravení našich nemocí
 • Jen Ježíš nabízí cestu stát se Božím synem, Boží dcerou, dítetem Všemocného Boha
 • Ježíš čeká, že příjmeš Jeho nabídku odpuštění hříchů, smazání viny, možnost stát se Boží dcerou, Božím synem
 • Zavolej k Bohu! Volej k Němu dokud Tě nepříjme. Odpovědí Ti bude pokoj, který naplní Tvé srdce.
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/