Zázrak uzdravení demonizovaného chlapce

V deváté epizodě se podíváme na zázrak uzdravení demonizovaného chlapce. Tento chlapce, který byl hluchý a němý. Příčinou jeho nemoci byl zlý duch. Uvidíme, jak se Ježíš nad ním slitoval a osvobodil ho, tím že autoritou vyhnal ducha, který ho ovládal.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující:
  • Tryfosa měla dostatek energie do dvou hodin odpoledne, potom usínala únavou. Tato úvaha se zhoršovala a Tryfosa upadala do velmi hlubokého spánku
  • jednou si Tryfosa četla knížku a Ježíš k ní začal mluvit o tom, jak chce, aby s Ním trávila čas
  • Ježíš jí třikrát řekl, že se s ní chce setkat u Večeře (památky Páně), a když to udělala tak začala prožívat zvláštní klid
  • během tohoto klidu si Tryfosa přečetla, že Ježíšovo poranění na kříži je klíčem k jejímu uzdravení. Znala tyto slova z Bible, ale Ježíš ji třikrát za sebou důrazně vysvětloval, že Jeho poranění je pro její uzdravení. Tryfosa pochopila, že Ježíš pro ni něco udělá
  • Tryfosa pojedla chleba a upila vína (Památka – Večeře – Páně) a přitom přestala myslet na své nemocné tělo
  • druhý den potlačila pochyby o svém uzdravení a den potom se dostavilo uzdravení. Energie se vrátila, únava začala ustupovat a stále ustupuje
  • Tryfosa Ti vzkazuje, že Ježíš se chce setkat i s Tebou
  • Můžeš se s Ním setkat skrze četbu Bible, kdy Ho začneš lépe poznávat
  • Pak postupně pochopíš hluboko ve svém srdci, že Ježíš i kvůli Tobě zemřel, proto, že Tě má rád. Ježíš se o Tebe chce postarat, ochránit Tě a uzdravit Tě. Tímto způsobem začneš vztah s Ježíšem a naučíš se s Ním chodit, spolupracovat.
  • Ježíš žije a chce žít i ve Tvém srdci. Pust´ Ho do svého srdce, začni Mu důvěřovat, ať může kompletně změnit Tvůj život

                           K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Zázrak uzdravení demonizovaného chlapce probereme následující:
 • k Ježíši přišel otec s nemocným synem. Chlapec měl v sobě zlého ducha, který jím lomcoval, povalil jej na zem a chlapec měl pěnu u úst a skřípal zuby.
 • Ježíšovým učedníkům se nepovedlo ducha vyhnal
 • chlapec byl takto postižen již od dětství. 
 • Otec prosil Ježíše o pomoc, pokud to bude pro Něj možné. 
 • Ježíš mu odpověděl, že všechno je možné pro toho, kdo věří. Otec prosil o slitování nad chlapcem a uznal, že má nedostatek víry a potřeboval, aby mu Ježíš dodal víru.
 • Vidíme, že chlapec obrdžel uzdravení potom, co ho Ježíš osvobodil tím, že vyhnal zlého ducha z jeho těla
 • Milý posluchači, pokud víš, že je v Tobě síla, která Tě ovládá nebo ji nemáš plně pod kontrolou, máme pro Tebe naději. Tou nadějí je Ježíš, který se slitovává. 
 • Ježíši není jedno, že trpíš. Chce Ti pomoci. Zavolej k Němu o pomoc, jako otec nemocného chlapce: „Slituj se nad mnou!“ 
 • Spoj se s námi v neděli a my se budeme modlit v autoritě Krále Ježíše za Tvé osvobození
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/