Zázrak uzdravení Tryfosy z extrémní únavy

V osmé epizodě uvidíme zázrak uzdravení Tryfosy z extrémní únavy. Tato únava byla důsledkem chemoterapií. Tryfosa nám vysvětlí, že k uzdravení došlo dva dny poté, co se velmi zvláštním způsobem setkala s Ježíšem.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující:
  • Jacolien se setkala s Ježíšem 9. září 2009 na shromáždění pro nemocné s evangelistou Janem Zijlstrou
  • Jacolien pochopila, že důležitější než uzdravení je, že předala své srdce Svému Nebeskému Otci a stala se Jeho dcerou 
  • Z pódia jsem slyšela výzvu, zda je tu někdo, kdo neslyší na jedno ucho
  • Jan Zijlstra se mne zeptal, zda nemám v srdci něco špatného a já jsem souhlasila
  • Musela jsem se naučit odpustit mému otci, který mne zneužíval, Bůh to po mě chtěl
  • potom, co jsem odpustila, jsem opět slyšela
  • Jan Zijlstra se modlil za mé oko a já jsem všechny v sále viděla
  • Jacolien Ti vzkazuje, že Ježíš Ti odpustí a vymění špatné a dobré
  • On odpustí Tvou minulost a dá Ti novou budoucnost
  • Chce Tě i uzdravit, což někdy trvá déle, ale každodenní požehnání Tě povzbudí
  • Jsi jeho drahocenou perlou, kterou ochraňuje a se vším se Mu můžeš svěřit

                             K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Zázrak uzdravení Tryfosy z extrémní únavy probereme následující:
   • V roce 2019 nalezli lékaři nádor na Tryfosiných vaječnících, velikosti fotbalového míče
   • nádor, co nejrychleji operovali, ale bylo potřeba podstoupit pár chemoterapií, které byli příčinou extrémní únavy
   • Tryfosa měla dostatek energie do dvou hodin odpoledne, potom usínala únavou. Tato úvaha se zhoršovala a Tryfosa upadala do velmi hlubokého spánku
   • jednou si Tryfosa četla knížku a Ježíš k ní začal mluvit o tom, jak chce, aby s Ním trávila čas
   • Ježíš jí třikrát řekl, že se s ní chce setkat u Večeře (památky Páně), a když to udělala tak začala prožívat zvláštní klid
   • během tohoto klidu si Tryfosa přečetla, že Ježíšovo poranění na kříži je klíčem k jejímu uzdravení. Znala tyto slova z Bible, ale Ježíš ji třikrát za sebou důrazně vysvětloval, že Jeho poranění je pro její uzdravení. Tryfosa pochopila, že Ježíš pro ni něco udělá
   • Tryfosa pojedla chleba a upila vína (Památka – Večeře – Páně) a přitom přestala myslet na své nemocné tělo
   • druhý den potlačila pochyby o svém uzdravení a den potom se dostavilo uzdravení. Energie se vrátila, únava začala ustupovat a stále ustupuje
   • Tryfosa Ti vzkazuje, že Ježíš se chce setkat i s Tebou
   • Můžeš se s Ním setkat skrze četbu Bible, kdy Ho začneš lépe poznávat
   • Pak postupně pochopíš hluboko ve svém srdci, že Ježíš i kvůli Tobě zemřel, proto, že Tě má rád. Ježíš se o Tebe chce postarat, ochránit Tě a uzdravit Tě. Tímto způsobem začneš vztah s Ježíšem a naučíš se s Ním chodit, spolupracovat.
   • Ježíš žije a chce žít i ve Tvém srdci. Pust´ Ho do svého srdce, začni Mu důvěřovat, ať může kompletně změnit Tvůj život
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/