Zázrak uzdravení Jacolien ze slepoty a hluchoty

V sedmé epizodě uvidíme zázrak uzdravení Jacolien ze slepoty a hluchoty. Jacolien bydlí v Holandsku a byla slepá na levé oko a hluchá na levé ucho. Klíčem k jejímu uzdravení bylo odpuštění vlastnímu otci.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující fakta:
  • Ježíš nepředával pouze naučenou teologii, tak jak si na to přítomní v synagoze zvykli od ostatních učitelů, z Jeho slov vycházela autorita, která se dotýkala jejich srdcí
  • Autoritu Ježíšových slov zaregistroval i démon, který pobýval v těle návštěvníka synagogy a demonstroval svoji přítomnost výkřikem bezmoci
  • démon se snažil Ježíše zastrašit, tím, že odhalil Ježíšovo poslání od Boha
  • Ježíš s démonem nediskutoval, nevedl s ním demokratický dialog, jen jej prostě umlčel a vykázal z těla přítomného člověka
  • lidé v synagoze rozpoznali, že se stalo něco nového. Uzdravení z nemoci již znali od svých proroků, ale moc nad démony pro ně byla naprostou novinkou
  • kázání bez autority, bez poslání od Boha, nikoho neohromí, nikomu nepomůže, démona nezastaví a člověka nevysvobodí
  • Ježíš má autoritu nad nemocí, nad démony a tuto stejnou autoritu delegoval na své učedníky
  • Ty učedníky, kdo ctí Ježíše tím, že ho následují v pravdě a učí se žít podle Jeho pravidel, nikoliv těch lidských, ne z vlastní síly ale skrze vedení Ducha svatého

 

V této epizodě Zázrak uzdravení Jacolien ze slepoty a hluchoty probereme následující:
   • Jacolien se setkala s Ježíšem 9. září 2009 na shromáždění pro nemocné s evangelistou Janem Zijlstrou
   • Jacolien pochopila, že důležitější než uzdravení je, že předala své srdce Svému Nebeskému Otci a stala se Jeho dcerou 
   • Z pódia jsem slyšela výzvu, zda je tu někdo, kdo neslyší na jedno ucho
   • Jan Zijlstra se mne zeptal, zda nemám v srdci něco špatného a já jsem souhlasila
   • Musela jsem se naučit odpustit mému otci, který mne zneužíval, Bůh to po mě chtěl
   • potom, co jsem odpustila, jsem opět slyšela
   • Jan Zijlstra se modlil za mé oko a já jsem všechny v sále viděla
   • Jacolien Ti vzkazuje, že Ježíš Ti odpustí a vymění špatné a dobré
   • On odpustí Tvou minulost a dá Ti novou budoucnost
   • Chce Tě i uzdravit, což někdy trvá déle, ale každodenní požehnání Tě povzbudí
   • Jsi jeho drahocenou perlou, kterou ochraňuje a se vším se Mu můžeš svěřit
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/