Zázrak uzdravení ochrnutého člověka

V této epizodě se podíváme na zázrak uzdravení ochrnutého člověka. Pochopíme, co udělal ochrnutý člověk, jeho čtyři kamarádi, Ježíš i Farizeové. Ti z Vás, kdo jste nemocní velmi dobře poslouchejte, co je třeba vědět a udělat proto, abyste si od Ježíše vyzvedli uzdravení. Uzdravení je důkazem Ježíšovy autority k odpuštění Tvého i mého hříchu.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující fakta:
  1. Ježíš je lékařem hříšníků nikoliv samospravedlivých
  2. Ježíšovo uzdravení je důkazem Boží milosti, mnou i Tebou nezasloužené Boží pomoci, která ruší můj i Tvůj hřích
  3. Pokud příjmu nabídku Božího odpuštění, pak má Bůh plán, jak se mohu učit Jeho spravedlnosti
  4. Postoj našeho srdce vůči Ježíši je rozhodujícím faktorem toho, jestli si u Ježíše vyzvedneme  milosti, odpuštění i uzdravení 


 1.                              K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Zázrak uzdravení ochrnutého člověka pochopíme:
   • co, udělali jednotliví aktéři našeho příběhu, tj. ochrnutý člověk, jeho kamarádi, Ježíš i Farizeové
   • jak Boží přítomnost souvisí s Boží sílou, která doručí i uzdravení
   • odhodlaná víra čtyř kamarádů, kteří přinesli ochrnutého k Ježíši skrze střechu
   • že Ježíš demonstroval svou pravomoc k odpuštění hříchu uzdravením ochrnutého
   • Boží výměnu na kříži, kde na Ježíše padl můj i Tvůj hřích, bolest a nemoc a kde si Ty i já můžeme vyzvednout odpuštění hříchu, utišení bolesti a uzdravení
   • Bůh tuto výměnu nabízí každému člověka. Je na Tobě i na mne, zda ji příjmeme
   • náš ochrnutý okamžitě pochopil, že mu Ježíš nejen chce odpustit, ale jej i uzdravit. S tímto přesvědčením se rozhodl vstát a tak přijal uzdravení
   • dva typy aktivní víry. První je velmi odhodlaná, riskantní víra čtyř kamarádů. Druhá víra je dvojitá, víra ochrnutého v odpuštění i uzdravení
   • Zásadním faktorem uzdravení je hledat Živého Ježíše s odhodlání a vírou v Jeho odpuštění. Uzdravení obdržíš poté, co hledáš Ježíše, tak dlouho, dokud Ho nenajdeš a potom okamžitě příjmeš Jeho nabídku. 
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra, kterého doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku, kde začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v NL. 

Lenčiným posláním je vysvětlovat Boží záchranu, kam patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/