Zázrak uzdravení malomocného člověka

Zázrak uzdravení malomocného člověka nám ukáže správný postoj srdce nemocného člověka vůči Ježíši. Potom uvidíme, co malomocný věděl o uzdravení, ale i to, co se od Ježíše dozvěděl, aby byl schopen příjmout uzdravení. 

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující fakta:
  1. Na kříži Bůh provedl výměnu. Na Ježíše padl můj i Tvůj hřích, bolest a nemoc a obratem si na kříži Ty i já můžeme vyzvednout odpuštění hříchu, utišení bolesti a uzdravení
  2. Bůh tuto výměnu nabízí každému člověka. Je na Tobě i na mne, zda ji příjmeme
  3. Ohalili jsme dva typy aktivní víry. První je velmi odhodlaná, riskantní víra čtyř kamarádů. Druhá víra je dvojitá, víra ochrnutého v odpuštění i uzdravení
  4. Zásadním faktorem uzdravení je hledat Živého Ježíše s odhodlání a vírou v Jeho odpuštění. Uzdravení obdržíš poté, co hledáš Ježíše, tak dlouho, dokud Ho nenajdeš a potom okamžitě příjmeš Jeho nabídku. 

 

 1.                              K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Zázrak uzdravení malomocného člověka probereme následující:
   • náš malomocný nejen, že trpěl leprou, ale žil izolován od ostatních
   • člověk s tímto onemocněním přežíval na odlehlém místě, plně odkázáný na pomoc jiných, kteří mu občas přinesli jídlo, pití a šaty
   • malomocný uslyšel o Ježíši a rozhodl se vyjít ze své izolace a začít Ho hledat
   • Jakmile Ježíše našel, padl na kolena a prosil ho o uzdravení: „Pane, pokud chceš, můžeš mě zachránit!“
   • Ježíš řekl naprosto jasně: „Já chci, bud´očištěn“ a malomocný přijal okamžitě uzdravení
   • Ježíš ho poslal za knězem, aby jak bylo zvykem, aby ho vyšetřil
   • náš malomocný věděl, že Ježíš má autoritu nad nemocí, proto Ho nazval Pánem a padl před ním na kolena. Ale nebyl si jistý, zda Ho Ježíš chce uzdravit
   • Ježíš to chtěl a dokázal to tím, že se ho dotkl, čímž riskoval nákazu
   • Ježíše můžeš potkat i dnes, ne v Izraeli, ale ve svém srdci
   • Volej k Němu, uznej Jeho autoritu a popros Ho, aby Tě uzdravil
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/