Správný postoj Tvého srdce vůči Ježíši

V této epizodě uvidíme, že správný postoj Tvého srdce vůči Ježíši je velmi důležitým krokem k našemu uzdravení. Zaměříme na to, jak Ježíš uzdravuje DNES. Mrkneme na to, jak to Ježíš vymyslel s uzdravením. Jak vyřešil fakt, že se s Námi nemůže fyzicky potkat, tak jako s naším malomocným hrdinou, kterého známe ze třetí epizody. Společně pochopíme, jak Ježíš předává uzdravení dnes. A dále uvidíme, kdo s Ježíšem spolupracuje, tak aby Ježíš předával zdraví i dnes. 

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující fakta:
  1. malomocný člověk věděl, že Ježíš má AUTORITU nad nemocí a dokázal to tím, že Ho nazval Pánem a padl před ním na kolena
  2. malomocný člověk nevěděl, že Ježíš ho CHCE uzdravit
  3. Ježíše můžeš potkat i dnes, ne v Izraeli, ale ve svém srdci
  4. Volej k Němu, uznej Jeho autoritu a popros Ho, aby Tě uzdravil

       

 1.                              K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Správný postoj Tvého srdce vůči Ježíši probereme následující:
   • Ježíš uzdravuje na základě autority, kterou má nad nemocí
   • Ježíš delegoval svou autoritu nad nemocí nejprve na 12 učedníků, poté na 70 dalších učedníků a před svým odchodem k nebeskému Otci na všechny Své učedníky
   • většina křestanů tuto autoritu od Ježíše nepřijala, protože často neví, že ji má
   • autorita k uzdravení je ve Slově, které přikazuje nemoci ukončit své mučení
   • učedník slyší Slovo, které mu Ježíš zjevuje v jeho srdci a jedná podle něj i v případě nemoci
   • učedník není léčitel – učedník ví, že Ježíš je lékař – učedník spoléhá na Ježíšovu autoritu nad nemocí a že Ježíš chce uzdravovat i dnes
   • uznej ve svém srdci, že Ježíš je vyšší jak Ty, že je Král a kraluje i nad Tvojí nemocí – DOKÁŽE a CHCE Tě uzdravit
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/