Démon v církvi aneb vysvobození návštěvníka synagogy

V šesté epizodě s názvem Démon v církvi aneb vysvobození návštěvníka synagogy se zaměříme na příběh, který se stal v Kaufarnaum, v místní synagoze. Nedá mi to, protože jde o první zázrak, který Marek, první křestanský autor, zmiňuje. Tímhle zázrakem je vymícení démona z člověka, přímo během Ježíšova vyučování. Ježíš udělal to, co nikdo v synagoze nepředpokládal a to, s čím se v dnešních církvích jen málo setkáte. Ale přesto je to možné i dnes!

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující fakta:
  • pro Boha není důležité z jaké společenské vrstvy jsi, zda si nadřízený (setník) nebo podřízený (otrok)
  • člověk, který není členem Bohem vyvoleného národa (Izraele) ani křestanem může pochopit lépe, jak funguje Ježíšova autorita k uzdravení
  • Ježíš uzdravuje na dálku skrze svou autoritu, která skryl ve slově
  • záleží na postoji Tvého srdce vůči Ježíši a pochopení, že Ježíš slitovává na těmi, kdo trpí

 1.                              K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Démon v církvi aneb vysvobození návštěvníka synagogy probereme následující:
   • lidé v synagoze byli ohromeni autoritou, důrazností, s kterou Ježíš vyučoval
   • Ježíš nepředával pouze naučenou teologii, tak jak si na to přítomní v synagoze zvykli od ostatních učitelů, z Jeho slov vycházela autorita, která se dotýkala jejich srdcí
   • Autoritu Ježíšových slov zaregistroval i démon, který pobýval v těle návštěvníka synagogy a demonstroval svoji přítomnost výkřikem bezmoci
   • démon se snažil Ježíše zastrašit, tím, že odhalil Ježíšovo poslání od Boha
   • Ježíš s démonem nediskutoval, nevedl s ním demokratický dialog, jen jej prostě umlčel a vykázal z těla přítomného člověka
   • lidé v synagoze rozpoznali, že se stalo něco nového. Uzdravení z nemoci již znali od svých proroků, ale moc nad démony pro ně byla naprostou novinkou
   • kázání bez autority, bez poslání od Boha, nikoho neohromí, nikomu nepomůže, démona nezastaví a člověka nevysvobodí
   • Ježíš má autoritu nad nemocí, nad démony a tuto stejnou autoritu delegoval na své učedníky
   • Ty učedníky, kdo ctí Ježíše tím, že ho následují v pravdě a učí se žít podle Jeho pravidel, nikoliv těch lidských, ne z vlastní síly ale skrze vedení Ducha svatého
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/