Hřích – překážka zázraku uzdravení

V následujících epizodách se podíváme na duchovní a duševní překážky na cestě k zázraku uzdravení a osvobození. Podíváme se na jednotlivé překážky, které brání tomu, aby si přijal zázrak. Třináctá epizoda se zaměří na hřích – překážka k zázraku uzdravení. A zároveň pochopíme, jak tuto překážku překonat.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující:
   • uvidíme příběh od narození chromého člověka
   • živil se tím, že každý den žebral v Krásné bráně Jeruzalémského chrámu
   • tady potkal Jana a Petra a očekával jako ode všech před nimi peníze
   • Petr mu nabídl jinou pomoc a to, uzdravení v autoritě Ježíše Krista
   • chromý žebrák byl okamžitě uzdraven a plný radosti Petra a Jana následoval do chrámu, kde všichni, co jej znali, nechápali, byli ohromeni a plni úžasu
   • Petr jako Ježíšův učedník přijal Ježíšovu autoritu skrytou v Ježíšově jméně a používal ji i k uzdravení chromého žebráka
   • Každý učedník, křest’an, který přijal jako Petr Ježíšovu autority k uzdravení, může i dnes uzdravovat v Ježíšově jménu

       <

             K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Hřích – překážka zázraku uzdravení probereme následující:
 • U lidí v našich příbězích najdeme, že konkrétní hříchy mohou být příčinou ochrnutí a zároveň uslyšíme, že původcem slepoty nebyl hřích dotyčného člověka ani jeho rodičů.  Vše záleží na konkrétní situaci a člověku samotném.
 • Hřích s velkým H, neposlušnost Božím normám a zákonům je obrovskou překážkou na cestě k uzdravení naší duše. Uzdravení duše potřebuje každý člověk, ty i já, ať je jeho tělo zdravé nebo nemocné. 
 • Bůh chce odpustit můj a Tvůj hřích a otevřít nám cestu ke kontaktu s Ním, ale zároveň musí zůstat spravedlivým a potrestat hřích, moje a Tvoje provinění.
 • Toto dilema mého a Tvého odpuštění a Boží spravedlnosti, Bůh vyřešil skrze třetí osobu. Tou osobou je krvácející Ježíš na kříži.
 • Pokud požádáš o odpuštění s plného přesvědčení a opravdovou touhou srdce, pak Ti Bůh nejen odpustí, ale příjme Tě za svého syna, svou dceru. Bůh Tě adoptuje.
 • Návod, jak poprosit o odpuštění hříchu a stát se Božím dítětem a zároveň požádat o uzdravení
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/