Strach

V sedmnácté epizodě se společně podíváme na pátou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je strach. Vysvětlíme si, jak tuto překážku překonat ve 5ti krocích.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V této epizodě Strach jako překážka zázraku uzdravení probereme následující:
  • Strach je můj a Tvůj nebezpečný nepřítel. Náš život se nesmí dostat pod kontrolu strachu.  A proto je i strach velkou překážkou na cestě k uzdravení a osvobození. Strach nás chce vést stále hlouběji a hlouběji do tmy. Strach se nespokojí s tím, že dostane naše myšlení pod kontrolu. Ne, jeho cílem je nás duchovně, duševně a fyzicky zneškodnit.
  • Neboj se. Bůh nikdy nechtěl a nechce ani dnes, abychom se Ty i  já stali otroky strachu. Bůh nikdy ani nepomyslel na to, aby se strach stal součástí našeho života. Aby strach ovládl naše myšlení a naše srdce. Aby se strach stal Tvojím a mojím Pánem.
  • Společně se podíváme do Bible na příběh, kde se strach hlásí o slovo. Tento příběh najdeme v Markovi 4. kapitole 35 až 41 verši. Učedníci jsou v lodi, Ježíš spí. Veliká bouře rozbouřila moře tak, že se lod plnila vodou. Učedníci ve strachu a výčitkami probudila Ježíše se žádostí o pomoc. Ježíš utišil bouři a upozornil je na jejich nedůvěru vůči Němu.
  • Strach plně ovládl učedníky natolik, že začali pochybovat o Ježíšově pomoci. O tom, že jim nechce pomoci. Začali si myslet, že Ježíši nezáleží na jejich životech. Strachem zapomněli na Ježíšovi zázraky, které viděli a Jeho soucit s trpícími.
  • Problém nebyl v tom, KDY ho požádali  o pomoc. Problém byl v tom, JAK ho požádali o pomoc. V jakém stavu a s jakým postojem se na Něj obrátili. Obrátili si na něj ve stavu strachu, s postojem obviňování, pochyb a nedůvěry. Strach je plně ovládl a oni zapomněli na Ježíšovu dobrotu.
Jak se zbavit strachu v 5ti krocích? Jak se vzepřít strachu a nenechat se jím ovládat?
  • 1. KROK Strachu se zbavíš, tím, že začneš osobně poznávat Ježíše. Čti Jeho slovo, přemýšlej nad ním a pros Ducha svatého, aby byl Tvým učitelem a zjevil Ti Ježíše. Když to budeš pravidelně dělat, pak uvidíš, že Tě povede k Ježíši. Ukáže Ti Ježíše jako milosrdného a spravedlivého Krále, kterému záleží na jeho poddaných, svých učednících.
  • 2. KROK Rozpoznáš Boží vedení ve svém životě.  Uvidíš, že když budeš hledat, když budeš chtít pochopit Ježíšův charakter každý den, pak rozpoznáš, že Tě vede Duch svatý. Vede Tě tichými myšlenkami pokoje. Neboj se a začni dnes. Duch svatý na Tebe čeká. Čeká na Tvé rozhodnutí k pravidelnému hledání Ježíše. Duch čeká na Tebe, aby Ti mohl svědčit o Ježíši. Ukázat Ti Ježíše, jeho postoj k Tobě. A i to jaký postoj Ježíš očekává od Tebe. Duch svatý se chce stát Tvým osobním každodenním průvodcem.
  • 3. KROK Plně pochopíš a začneš prožívat Boží náklonnost. Pokud se naučíš chapát a přijímat vedení Božího Ducha, pak postupně začneš chápat a prožívat každý den, že jsi Boží syn, Boží dcera. Stane se to, o čem mluví Pavel v Římanech 8-14. Boží Duch přesvědčí tvého ducha, že jsi Božím synem, Boží dcerou. Tvůj duch v harmonii s Božím Duchem Ti pomůže vybudovat plné přesvědčení Božího vztahu k Tobě. Obdržíš plnou jistotu toho, že Bůh, Tvůj Otec je stále s Tebou. Pak už to pro Tebe nebude jen verš v Bibli, bude to Tvoje každodenní realita. A tato realita každodenní Boží přítomnosti postupně vymítí strach, (Římanům 8-15) Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijeli jste ducha synovství,  v němž voláme ABBA otče tatínku náš. 
  • 4. KROK Boží pokoj, který ochrání Tvé srdce a myšlenkyPostupně uvidíš, že osobní každodenní pobývání v přítomnosti Tvého Nebeského Otce, naplní Tvůj vnitřek nepochopitelným pokojem. Tvůj nově objevený pokoj je potvrzením toho, že Bůh je stále s Tebou, v každé Tvé situaci. Tento pokoj ochrání Tvoje srdce a myšlenky před úzkostí a strachem. Tak o tom mluví Pavel v Filipským 4/6-7 V ničem nebuďte Úzkostliví, ale ve všem oznamujte bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj boží, který převyšuje všechno porozumění bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

  • 5. KROK Postavíš se ve víře a v ní příjmeš Boží požehnání, kterým je i uzdravení a osvobození. Teď, když vidíš Boha jako svého Otce a Ježíše jako svého Pána a Zachránce, můžeš bez úzkosti a strachu, jako Boží syn, Boží dcera přistoupit k Bohu a požádat ho o záchranu svého těla, tedy uzdravení nebo osvobození. Tohle je ten postoj víry, který Ježíš očekává od svých učedníků, že k Němu s důvěrou a pochopením Jeho dobroty přistoupíme v očekávání, že nás uzdraví.

Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/