Nezaseté Boží slovo

V šestnácté epizodě se společně podíváme na čtvrtou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je nezaseté Boží slovo. Vysvětlíme si, jak tuto překážku překonat ve 2 krocích.

             K poslechu také na: Radio Public 

V této epizodě s probereme následující:
  • Ježíš před 2000 lety začal zasévat svoje slova do srdcí lidí. Ježíš chce i dnes zasévat do Tvého a mého srdce, tak aby ve Tvém a mém srdci vyklíčila důvěra v Jeho osobu a přijali jsme to, co nám slíbil.
  • Přírodní zákon setby a sklizně platí i v duchovní rovině. „Kdo seje, ten bude i sklízet.“ Tento přírodní zákon je podřízený duchovnímu zákonu. Duchovní zákon zní: „Kdo zasévá Boží slovo do svého srdce, sklidí Boží požehnání. Božím požehnáním myslím Boží pomoc. Může to říct i jinak: „Kdo plní svoje srdce Božími sliby, ten sklidí Boží pomoc skrytou v Božím slibu“.  Touto Boží pomocí je život. Prostě něco funguje. Něčeho se dobereme. V něčem zvítězíme. Nějaký problém se rozlouskneme. V případě nemoci obdržíme uzdravení.
  • Budoucí úroda je závislá na stavu půdy. V duchovní rovině to znamená na nastavení našeho srdce. Na tom, jak je naše srdce přístupné Božímu slovu. 
Ježíš vypráví příběh o rozsévači semene. Semeno je obrazem Božího slovo. Tak jako semeno padá do půdy, tak míří Boží slovo do našeho srdce. 
  • Ježíš mluví o čtyřech skupinách lidí z různým přístupem k Božímu slovu.
  • První půda, na kterou semeno padá, je okraj cesty. Semenu se nepodaří dobře zapadnout do půdy, protože je tvrdá. Semeno zůstává na povrchu a ptáci jej sezobají. Ježíš touto paralelou popisuje skupinu lidí, kteří slovu nerozumí a okamžitě přichází ďábel a bere jim, to co bylo zaseto do jejich srdcí. Problémem této první skupiny lidí je, že nerozumí Božímu slovu, protože jejich srdce je tvrdé. Srdce je nepřístupné Boží spravedlnosti. Nechtějí se zabývat Bohem ani tím, co chce a cítí.
  • Druhá půda, na kterou semeno padá, je skalnaté místo. Semeno začne klíčit, ale protože nemá zapuštěné kořeny hluboko v zemi, pak ve chvíli , kdy vychází slunce, usychá. Ježíš tady mluví o lidech, o srdcích lidí, která slovo slyší a radostně je přijímají. Ale protože v sobě nemají kořen, tak ve chvíli, kdy nastane problém, když to není výhodné, odpadají. Oni se dokonce nad Božím slovem pohoršují a zavrhují je. A tím zavrhují i Boží sílu, která stojí za Božím slovem. Za božími sliby. Pak jim Bůh chce, ale nemůže pomoci.
  • Třetí půda je plná trní. A když pak semeno začne růst, tesně vedlerostou i trny. Tyto trny mají silnější kořeny a silnější větve,  a tak to, co vzešlo ze semene udusí.  Ježíš to vysvětluje tak, že zase té do trní je takové srdce, které slovo slyší, ale starost nebo zájmy jsou silnější, jak Boží slovo.  Tito lidé jsou příliš zaměstnání svými starostmi a svými zájmy nebo se honí za bohatstvím a kariérou. A pro svoji přílišnou zaměstnanost nemají dostatek času, energie a chuti řídit se plně Boží spravedlností. A protože mají rozdělenou mysl, jsou i jejich plody nezralé.
  • Poslední skupina to pochopila. Tady padá semeno do dobré půdy. A tak vydává úrodu, některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a další třicetinásobnou. U těchto lidí je, vidět, že slovo padlo do dobrého srdce. Tito lidé slovo slyší, rozumějí mu a jednání podle něj. A tak nesou i úrodu, každý podle svých schopností a darů v konkrétním Božím plánu. 

Jak se vypořádáme s překážkou č.4 – Nezaseté Boží slovo v DVOU krocích?
  • 1. KROK –  Čti a nezapomeň přemýšlet. Přemítej, snaž se porozumět. Pak se dostaneš dál jak ta první skupina lidí. Čti je znovu a znovu, aby sis jej zapamatoval. Tím, že nad Božím slovem budeš přemýšlet, začne slovo ve tvém srdci klíčit. Začně tam zapouštět kořeny. Pomalu ale jiste začínáš chápat, co Ti Bůh slibuje. Začínáš si uvědomovat, že tohle konkrétní  slovo poslal Bůh přímo pro Tebe.
  • 2. KROK –  Ubraň si, udrž si Boží slib ve svém srdci Teď je třeba, aby si udělal to, co druhá  a třetí skupina neudělala. Obě skupiny lidí opustili Boží sliby. Jedni kvůli nekomfortu a druzí kvůli vlastním touhám.  Druhá skupina lidí neměla kořen a ve chvíli, kdy poslouchat Boha bylo nepohodlené, nepříjemné se jej vzdala. Třetí skupina lidí se nechala zvyklat svými zájmy, starosti, touhou po bohatství a kariéře a proto přestala očekávat naplnění Božích slibů.  
Udržet si Boží slovo je BOJ

Jak to teda udělat, abychom se já a Ty vyvarovali těchto chyb. A překonali tuto překážku a drželi se slova za každé situace. Teď je důležité, aby sis uvědomil, že udržet si Boží slib je boj. A ten boj je v tvojí mysli. Nesmíš se nechat odradit, jak situací, tak touhami nebo myšlenkami. Je to boj. Boj o to, udržet si slovo ve svém srdci. Začít podle něj jednat a dělat to za každé situace. Je třeba, aby sis uvědomil, že Tvoje myšlenky a přemítání nad různými  věcmi Tě budou zaměstnávat tak, aby si na to slovo nezapomněl. Připrav se na to, že nastane situace, kdy si Boží slib musíš ubránit ve svém srdci. Ubránit ho proti vnějším a vnitřním tlakům. Vnějším tlakem jsou situace kolem Tebe. Vnitřním tlakem jsou Tvoje starosti, touhy a zájmy, které mohou být pro Tebe důležitější jak Bůh a jeho sliby. Tvoje zájmy, touhy a starosti nesmí zabrat místo Božímu slovu. Protože jen skrze jeho slovo se naučíš důvěře Bohu. Tak, že si jednou řekneš: „To co mi Bůh slíbil, to pro mě taky udělá.“ Ve chvíli, kdy budeš mít toto vědomí, tak začínáš vyhrávat nad svojí myslí.  Začínáš mít svoje myšlenky a strachy pod kontrolou. Už nejsi závislý na strachu z toho, co se může stát, co se děje kolem tebe a v tvojí mysli. Nepříznivá situace, nejisté vyhlídky, přemítání nad řešeními  Tě nezvyklá. Ubránil si Boží slib ve svém srdci a očekáváš okamžik, kdy Bůh splní, co Ti slíbil. Pokud ti slíbil uzdravení, získáš uzdravení.

Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/