Nerozpoznání původu nemoci

V osmnácté epizodě se společně podíváme na šestou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Nerozpoznání původu nemoci. A zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V této epizodě Nerozpoznání původu nemoci – překážka zázraku uzdravení probereme následující:
 • někteří lidé se domnívají, že nemoc pochází o Boha. Toto myšlení  je  jim překážkou k uzdravení. Je to omyl. Bůh není původcem nemoci
Odkud tedy pochází nemoc?
 • Bůh stvořil našeho ducha, duši a tělo dobře a dokonale. Nemoc nebyla součástí stvoření.
 • Nemoc  vstoupila do našich životů skrze hřích! Otázkou je, kde se vzal hřích. Na to je jasná odpověď.  Hřích vstoupil do našich životů  skrze ďábla, který nás zavedl na cestu, která se jmenuje neposlušnost vůči Bohu.
 • A tím, jak jsme se na tého cestě vzdalovali od Boha a jeho životodárné síly, tak vstoupila i nemoc do našich životů.
 • Díky našemu hříchu dostal ďábel prostor k tomu, aby začal svoji devastující práci v našich duších a tělech. Součástí této devastující ďáblovy práce je i nemoc.

 Nemoc není od Boha
 • Ježíš nazval ďábla zlodějem tím, kdo přišel, aby kradl, zabíjel a hubil.  Naše zdraví je jednou z věcí, které nám ďábel ukradl. Nemocje ďáblovou prací. Ježíš přišel proto, aby zmařil ďáblovu práci.
 • Ježíš deklaroval na začátku své služby, že přišel vyhlásit zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku a také propustit zlomené na svobodu.
 • I jeho pokračovatel Petr vydává svědectví o Ježíši, když popisuje, jak Ježíš procházel izraelskou zemí a činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod moci ďábla, protože Bůh byl s ním.
 • V jedné synagóze potkal Ježíš ženu, která měla ducha slabosti již 18 let a ten způsobil, že byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. Když ji Ježíš uviděl, okamžitě ji uzdravil. Potom vysvětlil přítomným, že tato žena byla spoutaná zlým duchem slabosti. 
Jak se zbavit překážku č.6 – Nerozpoznání původu nemoci?
 • Překážkou je to, pokud jsi pleteme původce nemoci. Lidé mají často strach  postavit se své nemoci, protože v jejich myslích žije představa, že jejich nemoc by mohla být od Boha.
 • Tyto myšlenky má ďábel velmi rád, protože pokud pokládám Boha za původce své nemoci, pak je on mimo hru. Pak ďábel oslepil naše myšlení, možná skrze tradici, náboženské představy nebo scestné myšlenky a tak nám namluvil, že nemoc je od Boha.
 • Jak by  mohl Bůh být původcem nemoci, když jeho vlastní syn právě nemocné uzdravoval.
 • Pokud si rozpoznal tuto překážku ve svém životě. Pokud jsi zachytil pochyby ve své mysli. Myslíš si, že tvoje nemoc pochází od Boha. VZDEJ SE těchto myšlenek. Přestan takto myslet. Nenechej je, aby ovládali tvojí mysl. Nemoc není od Boha. Bůh je dárcem života nikoliv nemoci. Nemoc pochází od ďábla.
 • Proto se postav ve své mysli ďáblu a přiznej, že Bůh má pro Tebe lepší plán. A s tímto přesvědčením předstup před Boha a požádej Ježíše o uzdravení. Pokud si Božím synem, Boží dcerou, pak si od Ježíše dostal autoritu, aby ses se své nemoci postavil. Postavil tak, že budeš s s pevnou vírou v Boží dobrotu a pomoc proklamovat svoje uzdravení v mocném jméno Ježíš.
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/