Nic není tak jak se předem zdá

Nic není tak jak se předem zdá aneb Správný postoj okupanta Izraele vede k uzdravení na dálku

Dnes se podíváme na příběh římského setníka, okupanta Izraelitů, který prosí Ježíše za uzdravení svého otroka, svého služebníka. Uvidíme, jak se setník zachoval a jak pochopil, že zázračné uzdravení přichází po pochopení Ježíšovi autority nad nemocí. Dále uvidíme, že Ježíš tuto autoritu delegoval.

V minulé epizodě jsme se dozvěděli následující fakta:
  • Ježíš uzdravuje na základě autority, kterou má nad nemocí
  • Svou autoritu nad nemocí delegoval nejprve na 12 učedníků, poté na 70 dalších učedníků a před svým odchodem k nebeskému Otci na všechny Své učedníky
  • Ježíš skryl svou autoritu k uzdravení ve Slově, kterým přikazuje nemoci ukončit své mučení
  • učedník slyší Slovo, které mu Ježíš zjevuje v jeho srdci a jedná podle něj i v případě nemoci
  • učedník není léčitel – učedník ví, že Ježíš je lékař – učedník spoléhá na Ježíšovu autoritu nad nemocí a že Ježíš chce uzdravovat i dnes
  • uznej ve svém srdci, že Ježíš je vyšší jak Ty, že je Král a kraluje i nad Tvojí nemocí a proto Tě DOKÁŽE a CHCE Tě uzdravit

 1.                              K poslechu také na: Apple Podcast en Stitcher

V této epizodě Nic není tak, jak se předem zdá probereme následující:
   • římský setník, okupant Izraele, posílá židovské starší k Ježíši s prosbou o uzdravení jeho otroka 
   • v tomto příběhu najdeme čtyři paradoxy
   • prvním paradoxem je starost setníka o jeho otroka, příslušníka nejnižší společenské skupiny
   • druhý paradox najdeme v postoji místních židovských představitelů, kteří se za jejich římského okupanta u Ježíše přimluvili
   • třetí paradox je pochopení setníka jak funguje autorita, že Ježíš se nepotřebuje dotknout jeho sluhy, aby byl uzdraven. Autorita vychází z Ježíšova slova ne z doteku a aktivuje Boží sílu, která působí i na dálku
   • čtvrtým paradoxem je Ježíšův úžas vírou setníka, se kterou se ve vyvoleném židovském národě ještě nesetkal. Okamžit
   • nezáleží na tom, odkud pocházíš a co o Bohu víš či nevíš
   • záleží na postoji Tvého srdce vůči Ježíši a pochopení, že Ježíš slitovává na těmi, kdo trpí
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/