Prokletí

Ve dvacáté deváté epizodě se podíváme na sedmnáctou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je ProkletíA zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V epizodě Prokletí probereme následující:

V této 29. epizodě se mrkneme na 17. překážku, kterou je prokletí. Tak jdeme na to! 

Pojďme se podívat na Mojžíšova slova k Israeli, kde zminuje požehnání a prokletí. Najdeme je v Deuteronomium 30/19-20. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin Tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Z těchto Mojžíšových slov jasně chápeme, že máme stejně jako Izraelité možnost volby. Můžeme si zvolit život nebo smrt. Ale také si můžeme zvolit prokletí nebo požehnání. Mojžíš tu jasně říká, že život a požehnání jsou důsledkem mého a Tvého upřímného vztahu k Bohu. Pokud se rozhodnu žít s Ním, být s Ním, rozhodovat se podle Jeho rad, mít s Ním upřímný vztah, pak mi sám Bůh osobně garantuje kvalitní a dlouhý život. A nejem mne či Tobě, ale i Tvým dětem a vnoučatům. 

Požehnání a prokletí

Život a požehnání má mnoho podob a stejně tak i prokletí a smrt mají spoustu různých podob. Mnozí lidé žije pod prokletí, které přechází z generace na generaci, aniž by o tom věděli. Prožívají stále boj bez vítězství, padají, nedaří se jim. Jiní se nacházejí v situaci neustálého odmítání, depresí a jejich život doprovází různé nemoci a bolesti. Další skupinou jsou lidé, kteří jsou ovládáni strachem a starostmi, a jejich život je často velmi chaotický.
Pokud je tohle i Tvůj případ, pak je dost dobře možné, že žiješ pod prokletím. Ale mám pro Tebe dobrou zprávu. Je tu cesta jak se vymanit, ze světa ovládaného prokletím. A přejít do světa požehnání. Bůh nechce, aby si žil pod prokletím. Bůh má pro Tebe lepší místo a tím je život v požehnání, pokoji, radosti, vysvobození a uzdravení. Pojdme se ale nejprve podívat na nejčastější druhy prokletí.

Prvním druhem prokletí je Neposlušnost vůči Bohu

Bůh mluví velmi jasně mluví: “Požehnání přichází skrze naslouchání Bohu a Jeho radám. Naproti tomu pod moc prokletí se dostáváme skrze neposlušnost vůči Bohu. Do světa prokletí se dostaneme skrze nenaslouchání Božím radám a jejich odmítnutí. Co si ale neuvědomujeme je, že když odmítáme Boží rady, slovo, pak odmítáme samotnou osobu Boha. Svět požehnání přináší život stejně tak jako svět prokletí přináší smrt. 
Podívejme se společně na Izrael a jeho neposlušnost. Israel odmítl Boha a jeho zákony, které mu ukazovali jasnou cestu, jak žít. Ale Izraelité se svými rozhodnutími stále více a více vzdalovali od této cesty, kterou jim Mojžíš předal. A pomalu a jistě přecházeli na cestu prokletí. To pochopíme, když pozorně prozkoumáme historii židovského národa. 
Porušování Božích zákonů sebou vždy přináší prokletí. Prokletí, které porušováním Božích rad na sebe sami přivoláváme. Toto prokletí je možné prolomit ve chvíli, kdy si já i Ty přiznáme sami sobě a hlavně Bohu naši neposlušnost a rozhodneme se jít po cestě poslušnosti. Pokud tohle uděláme, pak můžeme počítat s tím, že krev Ježíše Krista nás na této cestě poslušnosti průběžně očišťuje od každého důsledku neposlušnosti. A na této cestě poslušnosti přecházíme do světa požehnání.

Druhým velmi častým druhem prokletí je rodinné prokletí

Na jedno uzdravující shromáždění v Holandsku přišlo hned 26 členů jedné rodiny. Všichni věděli, že si přišli pro vysvobození z prokletí. Toto prokletí působilo v celé jejich rodině. Okultní a temné moci vládly nad touto rodinou. Přišli všichni, rodiče, děti, vnoučata i nový členové rodiny, kteří se přiženili nebo přivdali. Všichni z nich trpěli pod okultními a démonickými silami. Všichni z nich měli nějaké problémy, většinou šlo o deprese, strachy a jiné různorodé nemoci a bolesti. Někteří z nich byli uplně vyhořelí a nedokázali dost dobře fungovat v normálním životě. Malé děti prožívali težké dny a taky s nimi bylo těžké vyjít. 
Jak tohle všechno začalo. Prozradili, že jejich dědeček o nich během svého života prohlašoval špatné věci. Slova plná intimidace a ponižování. Potom, co zemřel, se rozhodli skoncovat s tímto prokletím, protože pochopili, že je překážkou na cestě k uzdravení. Ten večer byli všichni Boží silou osvobozeni od tohoto prokletí. Byli naplněni radostí a nejenže toto prokletí bylo zlomeno nad jejich života, ale byli zbaveni i důsledků prokletí, tedy nemocí a bolestí. 

Třetím druhem prokletí je prokletí spojené s modlářstvím a čarodějnictvím

Dalším příběhem je život Raye. Ray byl hospitalizován na psychiatrickém oddělení jedné holandské nemocnice. Důvodem bylo jeho velmi agresivní chování a tím byl nebezpečný jak pro sebe tak své okolí. Pod utišujícími léky jej přivedli na uzdravující shromáždění. Ve chvíli, kdy ho evangelista Jan Zijlstra uviděl, prozradil mu Duch svatý původ Rayových potíží. Jan viděl starého hinduistického kněze s napřaženýma rukama a ústy plnými slov prokletí. 
Ale co s tím měl Ray společného? Ray byl totiž na pohřbu tohoto muže a po spálení jeho těla našel Ray zub tohoto starého kněze. Vzal si jej a nosil stále při sobě. Od tohoto momentu začal být Ray velmi nervózní. Lidé kolem něj pozorovali, že pokud Ray držel tento zub v ruce dostával se do transu. 
Jak čas plynul jeho chování bylo stále agresivnější, tak se mu snažili tento zub vzít, ale to se nepodařilo, protože Ray tento zub spolkl. Tohle udělalo z Raye velmi nebezpečného člověka. Teď už nebylo jiné řešení než hospitalizace na psychiatrii. 
Po tom, co Duch Svatý ukázal Janovi, že původem Rayova stavu je modlářství, tedy závislost na zubu starého hinduistického kněze, který vnesl do jeho života skrze prokletí i démonickou sílu, která jej ovládala. Tato dábelská moc a prokletí byli na tomto shromáždění prolomeny ve jménu Ježíše Krista. Ray byl okamžitě osvobozen a uzdraven od působení zlého ducha.

Vysvobození z prokletí

Vysvobození z prokletí je potřeba uskutečnit, před tím než přijde Boží uzdravení. Prokletí, které přichází skrze hřích je prolomeno Ježíšem, ve chvíli kdy Mu uvěříme. 
Vysvobození z prokletí neposlušnosti vůči Bohu bude prolomeno ve chvíli, kdy začněme věřit Jeho slovům a žít podle nich.
Vysvobození z prokletí modlářství je možné skrze moc a sílu Ježíšovy osoby při opravdovém vyslovení Jeho jména.

Na závěr

Milí posluchači a čtenáři, pokud i Ty si pochopil, že ve Tvém životě je prokletí, napiš nám svůj příběh. Pokud jsi nemocný a nic nepomáhá a zároveň víš, že je něco špatně, ale nedokážeš to jasně určit, napiš nám také na deborahmission.cz@gmail.com. Těšíme se na Tvůj e-mail. Neboj se, Pán Ježíš je mocný, Duch svatý je silný a Ježíšova krev je schopna Tě očistit od každého prokletí.

Něco o nás:
Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/