Lpění na okultních předmětech

Ve třicáté epizodě se podíváme na osmnáctou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Lpění na okultních předmětechA zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V epizodě Lpění na okultních předmětech probereme následující:

Ve své knize “50 překážek na cestě k uzdravení” vypráví evangelista Jan Zijlstra příběhy lidí, kteří přijali uzdravení potom, co se zbavili věcí spojených s okultismem. Pojďme se na některé podívat.

Okultní, magický náramek

Na jedno uzdravující shromáždění s evangelistou Janem Zijlstra přišla i žena s třicetiletými vleklými bolestmi vnitřních orgánů. Když stála před Janem, upozornil jej Bůh na náramek, který měla na ruce. Jan se jí zeptal: “Můžu se podívat na náramek, který nosíš.” Na tomto náramku byl vidět obraz draka. Drak je symbolem zla. 

Jan se jí znovu zeptal: “Proč nosíš tento náramek?” Odpověděla: “Abych se uzdravila.” Jan pokračoval: “Jak dlouho nosíš tento náramek?” “Již více jak dvacet let”, odpověděla a dodala, “a nosím jej ve dne v noci.” Tehdy Jan zpozorněl a odpověděl: “Nejsi zklamaná, že ani po dvaceti letech Ti tento magický náramek nepřinesl uzdravení. Můžeš se rozhodnout! Chceš skoncovat s touto okultní magickou mocí a důvěřovat Ježíši, že On Tě očistí od této okultní moci, Tvých hříchů a uzdraví Tě.” Je to na Tobě, komu se rozhodneš důvěřovat, okultnímu náramku nebo Ježíši.

Rozhodnutí je rozhodující

Tato žena se zamyslela a po chvíli pochopila, že stala obětí podvodu. Podvod je v tom, že dvacet let očekávala uzdravení skrze okultní náramek. Toto uzdravení nikdy nepřišlo. A najednou se prostě rozhodla. Odepnula si náramek, přiznala Ježíši, že spoléhala na magickou sílu místo na živého Boha. Aniž by se Jan modlil za její uzdravení, okamžitě ji opustili bolesti. Ježíš přijal její omluvu a uzdravil ji. Tato žena udělala to samé, co udělali lidé v Efesu, kteří se rozhodli následovat Ježíše, viz. Skutky 19/18-19. “Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc stříbrných.”

Znamení zvěrokruhu

Když se podíváme kolem sebe, tak často vidíme lidi, kteří nosí řetízky se znamením zvěrokruhu. Vědí přesně, v jakém znamení se narodili a věří, že to bude určovat jejich život. Stávají se sami sobě jasnovidci, tím, že se věnují svou pozornost a důvěru znamení zvěrokruhu.
Co ale nevědí je, že za každou okultní mocí i za horoskopem, stojí démonická moc. Moc, která je neslučitelná s Bohem a jeho mocí. Pokud takový člověk požádá Boha o uzdravení, pak je třeba aby si uvědomil, že není možné důvěřovat Bohu i horoskopům. Je na rozhodnutí každého z nás komu budeme důvěřovat dnes i v budoucnu, Bohu nebo horoskopu, věštci, jasnovidci nebo jiné okultní osobě či věci.

Bůh nás varuje, ale rozhodnutí je na nás

Bůh mne i Tebe varuje stejně jako varoval Izrael v Deuteronomium 18/9-12:Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm (obětoval život svého dítěte). Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými.” 
Je na mě i na Tobě komu se rozhodneme důvěřovat Bohu či jeho nepříteli. Já jsem se rozhodla. Proč bych měla věřit hvězdám a tomu, co je v nich psáno, když mohu věřit stvořiteli všeho kolem mne i hvězd. Bůh je víc než znamení zvěrokruhu. On je dárcem mého života a díky každodennímu kontaktu s Ním vím, že se na Něj mohu spolehnout. Proč bych se měla ptát hvězd, jasnovidce, věštce, mága, když se mohu zeptat toho, kdo mne i je stvořil. Ano, ptám se toho, kdo mne zná nejlépe a ví, co je pro mne dobré. To samé přeju i Tobě. Pevný vztah se svým Stvořitelem, znalcem viditelného i neviditelného. Lpění na okultních předmětech nepomůže mě ani Tobě.

Na závěr

Milí posluchači a čtenáři, pokud i Ty si pochopil, že ve svém životě důvěřuješ nějaké věci, horoskopům, člověku spojenému s magií. A pokud s tím chceš skoncovat, pak to přiznej Bohu a příjmi od Ježíše odpuštění. Dokaž Ježíši, že to myslíš vážně a zbav se těchto okultních, magických věcí, na kterých si lpěl. A potom můžeš s čistým srdcem požádat Ježíše o uzdravení. Neboj se, Pán Ježíš je mocný, Duch svatý je silný a Ježíšova krev je schopna Tě očistit od každé magického spojení a uzdravit Tě. 

Něco o nás:
Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/