Nedostatek poznání Boha

V patnácté epizodě se společně podíváme na třetí překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je nedostatek poznání Boha. Vysvětlíme si, jak tuto překážku překonat ve 5ti krocích.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V této epizodě Nedostatek poznání Boha – překážka zázraku uzdravení probereme následující:
  • Dnes se zaměříme na překážku, kterou je nedostatek poznání Boha. Poznání Boha je víc, jak znát fakta o Bohu, např. znát biblické verše nazpaměť. Poznání Boha znamená pozitivní a později i přivlastňující si postoj vůči těmto faktům.
  • Nedostatečné poznání Boha znamená mělký vztah s Ním. Tento vztah je mělký, protože nedostatečně spoléháme na Jeho slovo, tj. na Jeho sliby.
  • Pán Bůh nás varuje před touto překážkou, když říká to samé, co řekl izraelskému národu:  “Můj lid hyne pro nedostatek poznání.”
  • Naděje na uzdravení a touha po uzdravení Ti neuvolní cestu k zázraku uzdravení. Aby jsi mohl přijmout zázrak uzdravení potřebuješ víru. Víra v Ježíše je kanálem. Tímto kanálem proudí zázračná uzdravující síla. Tento kanál víry vybuduješ, když pochopíš Boží sliby. Když pochopíš, co Bůh Tobě osobně slibuje.
  • Ježíš na kříži skoncoval nejen s Tvojí vinou a hříchem, ale i s Tvými nemocemi a bolestmi. A nabízí Ti za to Boží zázračné uzdravení.  Ježíš přesně to, co předpověděl prorok Izaiáš, dělal v posledních třech letech svého života na zemi. Ježíš vyháněl duchy slovem a uzdravoval nemocné.
Jak se vypořádat s překážkou č.3 – Nedostatek poznání Boha v 5ti krocích?
  • 1. KROK –  Kup si Bibli. Mým doporučením je překlad Bible 21. století
  • 2. KROK – Očekávej, že k Tobě Bůh promluví, přitom když si budeš číst. Žádej Ho o to znovu a znovu. Volej k Němu, dokud k Tobě nepromluví. Ptej se Ho, dokud Tě nějaké to slovo, které čteš neosloví.
  • 3. KROK –  Když tě to slovo upoutá, třeba Tě jen osloví nepatrnou letmou myšlenkou. Pak si ho přivlastni. Drž se ho. Někam si ho napiš, aby jsi na něj dobře viděl. Opakuj si to slovo, tento verš z Bible, když si na něj vzpomeneš. Zároveň pros Boha, aby Ti pomohl tohle slovo  upevnit ve Tvém srdci. Tímto způsobem se naučíš spolupracovat s Bohem skrze jeho osobní sliby.
  • 4. KROK – Když pak přijdou pochyby, to znamená myšlenky a posuzování rozumem, které Ti budou říkat, že zázrak pro Tebe není možný. Budou se Tě snažit přesvědčit, že jsi blázen, když věříš tomu, že Bůh existuje a chce se nad Tebou smilovat i tím, že Ti pošle zázrak odpuštění a uzdravení. Tak tyhle myšlenky zastav. Zastav je okamžitě a vrať se zpátky k Božímu slibu. Přečti si jej znovu. Zapamatuj si ho, abys ho měl stále ve své mysli a postupem času se vryl do Tvého srdce a stal se Tvojí osobní pravdou. 
  • 5. KROK – Potom, co se tento Boží slib stal Tvojí osobní pravdou, Tvým přesvědčením. Přesvědčením toho, že Bůh přijde a pošle Ti sílu, která způsobí zázrak uzdravení. Ted buduješ víru.  Roste Tvoje důvěra k Bohu. Buduješ kanál, kterému se říká víra. A skrze tenhle kanál k Tobě proudí Boží uzdravující síla. Síla, která přijde skrze Ježíše, díky jeho autoritě nad hříchem a nemocí. A tahle síla, energie narovná Tvé tělo a duši v zázračném uzdravení. Nezapomeň, že Ježíš zemřel místo Tebe, aby Ti vydobyl privilegium stát se zdravým Božím synem a Boží dcerou. To je ten nejdůležitější zázrak, který se dnes může stát ve Tvém životě. 
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/