Nevíra – překážka zázraku uzdravení

Ve čtrnácté epizodě se společně podíváme na druhou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážka je nevíra. Vysvětlíme si, jak tuto překážku překonat ve 3 krocích.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V této epizodě Nevíra – překážka zázraku uzdravení probereme následující:
 • Klasický případ nevíry najdeme v Markově evangeliu šesté kapitole. Tady najdeme Ježíše ve své domovské synagoze. Ježíš byl překvapen nevírou, tedy nedůvěrou, místních vedoucích a návštěvníků synagogy vůči Němu.  Tato nedůvěra vůči Ježíši vyprodukovala hlavní překážku působení Boží síly a tak i absenci zázraku. Právě proto tady Ježíš neudělal jediný zázrak. 
 • Zázrak není možný, člověk, je plný nevíry. Být plný nevíry nebo nedůvěry znamená odmítnutí Boha a Jeho Slov. Bůh a Jeho slovo, Jeho pravdu nemůžeme od sebe oddělit. Nedůvěra Božímu Slovu znamená nedůvěřovat Bohu. Tato nedůvěra odmítá Boha a vzpouzí se Mu. V nevíře se stáváme rebely.
 • Tohle rebelství najdeme v Numeri 13 a 14, kde najdeme příběh Izraelského národa, který se po zázračném Božím vysvobození z otroctví v Egyptě chystá vstoupit do svého dědictví, země Kanán.  Zastihneme je v okamžiku, kdy se k nim jejich dvanáct zvědů vrací z průzkumu Kanánu. 
 • Deset vyzvědačů usoudilo: “Nedokážeme vyhrát na kanánskými národy, jsou silnější než my.” Zbývajíci dva zvědi, Jozua a Kaleb naproti tomu prohlásili: “Směle vytáhněme proti nim, my tu zemi obsadíme a jistě přemůžeme její obyvatele.”
 •  Těch deset zbabělých zvědů ovlivnilo celý izraelský národ, tak, že odmítl vytáhnout do Kanánu a dobít své dědictví.
 • Nevíra je nakažlivá jako virus a přináší smrt (nefunkčnost) pro všechny, kdo se jí nakazí. Nevíra se otáčí k Bohu zády, odmítá Ho a Jeho pomoc. 
Jak se vypořádat s tímhle virem nevíry, který Tě okrádá o zázrak uzdravení?
 • Odpověd na Tvoji otázku je jasná: „Otoč se zpátky k Bohu tváří v tvář. Seznamuj se Ním krok po kroku. Seznamování se s Ním, začíná třemi kroky:
  1 přiznej sobě i Bohu, že jsi se k Němu otočil zády a nehledal jsi ho
  2 číst Bibli a v příbězích předchozích generací hledat Boha, snažit se Ho pochopit. Začni třeba v Lukášově evangeliu, kde pochopíš, kdo je Ježíš. Poznání Ježíše je jediná cesta k Bohu, ke Tvému Nebeskému Otci.   
  3 žádej ho o to, aby Ti pomohl pochopit Ježíše a Jeho význam pro Tvůj život.  A pomalu ale jistě čekej na Jeho odpověď. Tomu se říká modlitba.
 • Stejným způsobem jako si od Ježíše můžeš vyzvednout odpuštění hříchů, tak si u Něj můžeš vyzvednout i uzdravení a osvobození. Tenhle způsob se jmenuje víra. Víra roste postupně přitom, jak čteš Bibli a mluvíš k Bohu.
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/