Nedostatek jednoduché dětské důvěry

V devatenácté epizodě se společně podíváme na sedmou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Nedostatek jednoduché dětské důvěry. A zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Stitchter

V této epizodě Nedostatek jednoduché dětské důvěry – překážka zázraku uzdravení probereme následující:
 •  Rozebereme  dva druhy víry, důvěry k Bohu, které stojí proti sobě. Prvním druhem víry je   křečovitá víra, která je živená na naším rozumem.  Proti ní stojí jednoduchá dětská důvěra v Ježíše.

Křečovitá rozumová víra
 • Křečovitá rozumová víra je omezená naším rozumem. Náš rozum stále klade otázky typu: “Jak to udělat?” “Bude to fungovat? “Dopadne to vůbec dobře.” Vlastně to nejsou ani otázky, ale spíše jaké si pochybné přemítání v naší mysli.  Tímto způsobem blokuje náš rozum přijetí jakýchkoliv Božích slibů, tedy i zázraku uzdravení. A proto je pro nás těžké vytvořit si ve svém srdci jednoduchou harmonickou dětskou víru.
  Pokud jsme rozpoznali tuto křečovitou víru, pak jsme povýšili náš rozum nad důvěru v Ježíše. Snažíme se víru pochopit nejprve naším rozumem a pak až jsme ochotni důvěřovat Bohu.
 Jednoduchá dětská víra
 • Naproti tomu jednoduchá dětská důvěra v Ježíše je nenucená, odvážná, nespoutaná rozumem a přemítáním. Tato dětská víra je zaměřená jen a jen na Ježíše. Vidí jen Ježíše. Jeho dobrotu,  milost, nabízející pomoc a soucit s trpícími. Tato víra nepochybuje o Ježíši a jeho dobrých úmyslech s člověkem. 

Postoj dítěte v Matouši 18. kapitole
 • Tady vidíme, proč právě dítě je v Ježíšových očích tím největším, nejdůležitějším ve Jeho království. 

  Co tohle dítě udělalo, když na Něj Ježíš promluvil. 
  1 Když ho Ježíš zavolal, tak ono okamžitě přišlo. Důvěřovalo Ježíši a nehledě na zástupy lidí se nestydělo a přišlo k Ježíši. Důvěra v Ježíše se neohlíží na to, co se děje kolem. Důvěra slyší Ježíše a jedná podle Jeho pokynů. 
  2 Dítě se nechalo vzít Ježíšem do náručí a přemístit. Malé děti se většinou rozpláčou, když je cizí člověk vezme do náručí. Tohle dítě ne. Tohle dítě důvěřovalo Ježíši, očekávalo jen to dobré od Ježíše a proto se Ho nebálo. A nechalo Ho, aby určil Jeho pozici.

Pokora k vedení
 • Ježíš nám dále vysvětluje, že je třeba abychom se pokořili jako dítě. Pokora je v tom,  když důvěřujeme Ježíšově plánu více jak vlastnímu plánu. Když dáme Ježíšovým slovům přednost před našimi názory, myšlenkami a postoji. Dovolíme Jeho slovům, aby nás formovala. Přijímáme Ježíšovy názory jako naši osobní pravdu, přesvědčení a učíme se podle nich žít. Tohle pak znamená, že Ježíš pomalu a jistě určuje směr našeho života. Tento proces pokračuje a na jeho konci je ta plná, nepochybující, dětská víra. Důvěra v Ježíše. Pak cokoliv Ježíš řekne, okamžitě děláme a nestrácíme čas v pochybách.
Uzdravení Fauve jejím nejlepším přítelem
 • Vzpomínám si, že nám Jan Ziljstra jednou vyprávěl příběh o jednom malém děvčatku. Nazvěme ji Fauve. Fauve se narodila plná zdraví. Od svých dvou let začala při jídle a po jídle trpět bolestmi břicha. Bolesti postupně zesílili. Lékaři nemohli najít příčinu její nemoci. Během jednoho roku se z Fauve stala unavená,  vysílená dívenka. Jakoby  z ní vyprchával život. Chyběla jí energie a měla stále bolesti. Lékaři jí postupem času nařidili různé diety. To na určitou dobu pomohlo, ale po čase se nemoc vrátila.
 • Jednou jí tatínek řekl, že společně půjdou na uzdravující shromáždění, pod vedením Jana Zijlstry. Tohle Fauve absolutně nadchlo. Připravila si batůžek a dala si do něj různé laskominky,  které ji lékaři zakázali jíst. I přes tento zákaz si vše nachystala, protože očekávala, že ji Ježíš uzdraví. Prostě a jednoduše plně důvěřovala svému velkému příteli Ježíši, že ji zbaví nemoci. A ten večer se stal zázrak. Od toho dne se jí dařilo dobře. Opět jí všechno a její energie je zpět. A to všechno díky uzdravující síle, která přichází od Pána Ježíše Krista.
Něco o nás:

Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/