Falešný bůh starostlivosti

Ve třicáté první epizodě se podíváme na devatenáctou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Falešný bůh starostlivostiA zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V epizodě Falešný bůh starostlivosti probereme následující:

Pozor na falešného boha jménem Mamon

Pán Ježíš nás varuje před závislostí na penězích, když říká v Matouši 6/24: “Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, bud bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i Mamonu.
Ježíš nás varuje, abychom nesloužili duchu peněz, kterého zná jménem. Tento falešný bůh peněz se jmenuje Mamon. Každý falešný bůh je velkým problémem. Proč? Protože, když bychom poslouchali Ježíše dál tak pochopíme, že každý falešný Bůh nás spoutává.

Jak starostlivost vede k depresi

Toto spoutání v případě falešného boha Manona je starostlivost. Ježíš nám vysvětluje, že tím když naši mysl budeme neustále zaměstnávat starostmi, nic nevyřešíme. Ježíš říká, že starostlivost nic nevyřeší. Starostlivost není schopna prodloužit náš věk (verš 27). Starostlivost nás uvádí do strachu z budoucnosti, do neustáleho kolotoče myšlenek v naději na to, že vymyslíme nějaké řešení. Ale pokud v tomto kolotoči setrváme příliš dlouho, pak se naše naděje na řešení promění v beznaděj. Beznaděj v zoufalství a zoufalství v depresi. A tento falešný bůh Mamon nás má v hrsti. Skrze naše starosti, které přerostly ve starostlivost (neustálý kolotoč myšlenek se snahou najít řešení), jsme skončili v depresi.

Jak starostlivost vede k workoholismu

Možná namítneš: “Dělám si často starosti, ale depresivní určitě nejsem.” Chápu, ale starostlivost nevede pouze k depresi ale i k workoholismu. Představme si někoho, kdo má opravdu velký strach z chudoby. Někoho, jehož hnacím  motorem je za každou cenu neupadnout do chudoby. Tato starost ho žene dopředu. Na základě tohoto strachu živeného starostlivostí se rozhodne fyzicky dřít jako mezek nebo je v kanceláři od rána do večera a o víkendu ještě odpovídá na maily. Tento člověk se stal otrokem starostlivého strachu.  Výsledkem je únava a výčitky, že nemá čas na sebe, rodinu, přátele. Na konci toho všeho je nespokojenost sama se sebou a pak je jen krůček k tomu, aby vyhořel. 

Jak souvisí následování falešného boha s nemocí

V obou případech jsme se dostali k nemoci, duchovní i psychické. V takové situaci voláme k Bohu a vypadá to, že nás neslyší a neodpoví nám jak z toho ven. 
Není to tak. Bůh nám, chce odpovědět, ale my jen neslyšíme, protože jsme aniž bychom o tom věděli následovali falešného boha a ten nás uvedl do tohoto stavu. Do stavu, ve kterém pro tento kolotoč starostlivých myšlenek nejsme schopni slyšet Boží hlas. Tím, že jsme propadli starostem jsme následovali falešného boha jménem Mamon, který nás připravil o Boží pomoc.

Jak z toho ven

Neříkám, že starost sama o sobě je špatná. Jen tvrdím, že Ježíš má pravdu, když nás varuje, abychom nepropadali starostem (Mt 6/31). Propadnutí starostem nás přivede do otroctví jako je deprese či workoholismus. Otroctví, ze kterého sami jen těžko můžeme vyjít. Potřebujeme zachránce, který by nás z toho vytáhl. Tím zachráncem je Ježíš. 
Ježíšova záchrana je v tom, když nám říká: “Tvůj Nebeský Otec ví, co potřebujete. Nesluš bohu starostí jménem Mamon, ale hledej nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše co, potřebuješ Ti bude přidáno.”

Ježíšovo vysvobození a cesta k Nebeskému Otci

Ano, v této Ježíšově radě je vysvobození. Zaměř svoji pozornost nejprve na Boha tím, že se Ho budeš učit hledat každý den. Každý den, v každé situaci a jednat podle Jeho rad. Hledej Jeho spravedlnost tím, že se ho budeš ptát a číst Jeho rady v Bibli. A až je najdeš, jednej podle nich. Takhle se naučíš důvěřovat Bohu každý den a pochopíš, že se na Něj můžeš ve všem spolehnout. Začneš Boha poznávat jako svého starostlivého Otce. A poznáš pokoj, klid v srdci, který Tě chrání před strachem, nejistotou a starostmi. Když to začneš dělat, pak jsi změnil směr ve svém životě. Již nenásleduješ, nesloužíš svými starostmi falešnému bohu Mamonu ale pravému Bohu, kterého začínáš poznávat jako svého starostlivého, Nebeského Otce. Už nejsi sám se svými starostmi, ted je s Tebou Trpělivý, Nebeský Otec, který Ti pomůže v každé Tvé starosti. Dej Mu svoje starosti a čas a On přijde z řešením takovým způsobem, který neočekáváš. A v tom všem budeš prožívat zvláštní vnitřní pokoj, který je velmi osvobozující. Uvidíš, že Tvoje důvěra v Něj Tě ochrání od starostlivosti, deprese i workoholismu. 

Na závěr

Milí posluchači a čtenáři, pokud i Ty si pochopil, že se starostlivost je problémem, který Tě pohání a ničí. Pak Ti radím, poslechni Ježíše. Rozhodni se právě dnes. Zaměř se nejprve na hledání Boha a jeho spravedlivých řešení. Uvidíš, že když se tak rozhodneš a budeš to dělat, že samotný Boží pokoj ve Tvém srdci je uzdravující. Neboj se, Pán Ježíš je mocný, Duch svatý je silný a Ježíšova krev je schopna Tě očistit od každého břemena starostlivosti a uzdravit Tě. 

Něco o nás:
Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné. 

Více informací na https://deborahmission.cz/