Nepochopení daru uzdravení

Ve třicáté druhé epizodě se podíváme na dvacátou překážku na cestě k zázrakům uzdravení a osvobození. Touto překážkou je Nepochopení daru uzdraveníA zároveň společně pochopíme, jak tuto překážku překonat.

 

             K poslechu také na: Apple Podcast en Radio Public

V epizodě Nepochopení daru uzdravení probereme následující:

Uzdravení je zdarma – dárek od Boha

Jak všichni jistě víme je Boží uzdravení dárkem Boha člověku. Tento dar dává pouze Bůh. A jako každý dárek je zadarmo. Ano, je úplně zdarma. Žádný člověk ho nedostane na základě svého vlastního práva nebo zásluhy. 

Odkud přichází Boží dar uzdravení

To že pro nás je Boží uzdravení zdarma neznamená, že se jedná o levnou záležitost. Tohle pochopíme, když zjistíme odkud dárek uzdravení přichází.Tím místem odkud dar uzdravení přichází je kříž. Kříž na kterém umíral Ježíš Kristus. 

Kříž je centrem každé Boží pomoci člověku

Umírající Ježíš na kříži je pro Jeho Nebeskeho Otce nesmírně cennou záležitostí. Ježíšovým Otcem je Bůh stvořitel nebe, země i každého člověka, který kdy na zemi žil. Zkus si představit, že se díváš na to jak Tvoje dítě umírá velmi bolestivým způsobem. Nabízí se otázka, zda je Ježíšův Otec tyran, který se dívá na utrpení vlastního syna, i když ví, že tomu může okamžitě zabránit. Nikoliv. Nebeský Bůh není tyran. Nebeský Bůh je spravedlivý a milující Otec. Bůh miluje svého Syna Ježíše, ale i svoje stvoření – každého člověka.

Lidský problém 

Proč tedy tento milující Nebeský Otec nezasáhl v případě Ježíšova utrpení? Protože Ježíšova smrt na kříži je řešením lidského problému. Jaký je problém lidstva? Co jsme provedli? 
Hlavní lidský problém najdeme i ve slovech proroka Izajáše 53/6: “My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.”  Tady najdeme co jsme provedli. Všichni, každý člověk já i Ty, jsme se vydali na svou vlastní cestu. Cestu, ve které Bůh, můj a Tvůj stvořitel nemá místo. Opustili jsme Boha, našeho stvořiltele a dárce života. A Bůh tuhle naši vlastní cestu označuje za vinu nebo provinění. Je to vzpoura proti Božímu, Stvořitelově pořádku. Jádrem mého a Tvého problému je tedy vzpoura proti Bohu. Všichni jsme se na své vlastní cestě stali vzbouřenci.

Důsledky vzpoury vůči Bohu

Bůh je dárcem života a já, tím, že jdu životem po své vlastní cestě bez ohledu na Boha a jeho řád, pak se od Něj stále více vzdalují. Každým svým krokem jsem dál a dál od zdroje života. A jak tak bloudím na té své cestě a opouštím zdroj života pak je jasné, že to má i důsledky. Tyto důsledky pramení z nedostatku zdroje života a jasného směru v mém a Tvém životě. Jsou jimi např. nemoc, hanba, utrpení, pocit viny a odmítnutí.

Boží trest za moji a Tvoji vzpouru přijal Ježíš na kříži 

Prorok Izaiáš nemluví pouze o naší cestě vzpoury a bloudění ale i Božím řešení. “…a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.”   Tím kdo, který přijal trest a vinu za moji a Tvoji vzpouru je Boží Syn Ježíš Kristus. Bůh Otec potrestal na svém Synu všechnu moji a Tvoji vinu, abychom Ty a já měli možnost přijmout odpuštění našich vin, smíření s Bohem a vydat se na novou cestu s Bohem, naším Nebeským Otcem. Trest za moji a Tvoji vzpouru přijal Ježíš Kristus na kříži před 2000 lety, kde zemřel místo Tebe i mne.

Ježíš přijal na kříži moje i Tvoje nemoci a proto si získal právo na uzdravení

Na kříži nepřijal Ježíš pouze můj a Tvůj trest za vzpouru vůči Bohu. Ježíš přijal is důsledky mojí a Tvojí vzpoury, kterými jsou i naše nemoci a bolesti. Izajáš 53/3-4 to vysvětluje naprosto jasně: “Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl, a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkroušen. Ale on byl probodený za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň (trest) pro náš pokoj, jeho šrámy jsme uzdraveni.”  
Na Božího Syna, Ježíše, naložil Bůh Tvoji a moji nemoc a bolest, abychom mi mohli příjmout Boží uzdravení nemocí a bolestí.Boží uzdravení je nám nabízeno zdarma, ale zárověn je to velmi drahá věc. Boží uzdravení můžeš já i Ty získat zadarmo ale Boha to stálo to nejmilejší co měl, život Jeho Syna. 

Jak získáš Boží uzdravení
Boží uzdravení získáš pochopením, pokáním a přijetím. Nejprve je třeba aby si pochopil, že Ježíš nesl i Tvoji nýnější nemoc a bolest stejně jako trest za Tvou vzpouru. Pokud upřímně pochopíš a přiznáš Bohu stejně jako já, že jsi vzbouřenec a požádáš Boha Otce o odpuštění a příjmeš vnitřně že Ježíš přijal trest za Tvou vzpouru, pak Ti Bůh odpustí. A pak je cesta volná k tomu, aby si Ježíši svými slovy předal svoji nemoc a bolest a vyzvedl si vírou u Něj uzdravení.

Na závěr

Milí posluchači a čtenáři, pokud jsi Bohu upřímně vyznal svoji vinu pak jsi získal Boží odpuštění. A nejen to Bůh Tě přijal za svého syna, svou dcerou. Nebeský Bůh je Tvým Otec a Ježíš Kristus Tvým starším bratrem. Ježíš je jedinou cestou k Bohu Otci a když Mu budeš naslouchat a učit se dělat co Ti říká, uvidíš, že vztah s Tvým Nebeským Otcem bude stále intenzivnější a jasnější. Neboj se, Pán Ježíš je mocný, Duch svatý je silný a Ježíšova krev je schopna Tě očistit každé nemoci a bolesti. 

Ať se ti daří a nashledanou příště! 

Něco o nás:
Jsme holandskočeský manželský pár, Sander a Lenka van Lochem-Vondrušková. V Holandsku jsme spolupracovali s evangelistou Janem Zijlstra. Viděli jsme, že jeho slova doprovázely zázraky uzdravení a osvobození. V roce 2015 jsme vyměnili Holandsko za Českou republiku. Tady začínáme pracovat podobným způsobem jako Jan Zijlstra v Nizozemí. 

Lenčiným posláním je vyhlašování Boží záchrany, kam vedle odpuštění hříchů patří i uzdravení a osvobození. Sander se zaměřuje na modlitbu za nemocné a za osvobození. 

Více o nás najdete na našich webovkách https://deborahmission.cz/